Loppemarked på Geels Plads

Vi har en lang historie med at afholde Loppemarkeder. I de senere år på forskellige placeringer rundt i Lyngby. Vi har fra 2019 besluttet at fremtidsikre vores loppetorv og derfor fundet en placering vi kan være mange år fremad. Vi har valgt at placere os på Geels Plads 40, lige ved Virumhallen og Meny. Vi har i alt 50 stadepladser.

Vi forventer at afholde 8 markedsdage i løbet af sommeren 2020. 

Stadesalget starter den 1. marts kl. 12.

 • Pris pr. stand - 200 kr. (+gebyr)
 • En stadeplads er 3 x 3 meter
 • Der stilles et bord af 1,80 x 0,75m til rådighed.
  Der kan tilkøbes ekstra borde for 50 kr. pr. bord. 
 • Ankomst mellem kl. 07:30 - 08:45. Herefter kan staden udlejes til anden side. Pengene vil ikke blive refunderet. 
 • Man må gerne stå flere personer ved en stadeplads, så længe man holder sig inde for sit område.
 • Parkering finder sted på de afmærkede p-pladser efter færdselslovens bestemmelser. Der kan forekomme parkeringskontrol.
 • Efter endt torvetid afleveres stadepladsen i god stand. 
 • Alt skal tages med retur.

Containere:

Vi har ikke en container til affald på parkeringspladsen, så det er meget vigtigt, at I selv tager affaldet med. De personer, som passer loppetorvet har ikke mulighed for at få affaldet væk. 

Vi anbefaler:

Sælg ikke ting før alt er pakket ud og er sat pænt i orden på standen.

Torveorden:

 1. Fra loppetorvets stader kan privatpersoner samt skoler og foreninger (ikke handlende eller momsregistrerede personer) afhænde egne genstande og uden vederlag erhverve brugte genstande.
 2. Lyngby Loppetorv kan ikke drages til ansvar for skade hidhørende fra handelen eller for de produkter, der handles med. Evt. forsikringer må tegnes af den enkelte stadeholder.
 3. Stadeleje returneres ikke på grund af sygdom, regnvejr eller anden hindring.
 4. Der må ikke afsættes varer i strid med gældende lovgivning herunder våben, levende dyr mv.
 5. Der må ikke anvendes højtaleranlæg i forbindelse med salgsaktiviteter til musikunderholdning eller lign.
 6. Der må ikke stilles varer, møbler eller lignende i midten af torvegaden.
 7. Der må ikke sælges madvarer, pølser eller is.
 8. Der må ikke sælges eller udskænkes drikkevarer.
 9. Kvittering for stadeplads skal vises på forlangende
 10. Staderne skal være ryddet og rengjorte kl. 15.00
 11. Der må ikke uddeles reklamer, billeder eller andet materiale på pladsen uden tilladelse fra Lyngby Loppetorv.
 12. Lyngby Loppetorv tager forbehold for, at pladsen skal anvendes til andre formål, og kan aflyse dagen med 1 uges varsel.
 13. Stadeholderne er erstatningspligtige for evt. skader på stadepladsen.
Stadepladsoversigt

Lyngby Loppetorv

Adresse
Geels plads 40
2830 Virum
Telefon
+4540344312 (send gerne sms)
E-mail
lyngbyloppetorv@gmail.com

Søndag 9:00-14:00